Skip to content

Biała lista podatników VAT

Minął już ponad rok, odkąd została wprowadzona biała lista podatników VAT. Jednak co jakiś czas przewija się problem płatności kontrahentowi za fakturę powyżej 15 tys. złoty w formie gotówki lub na rachunek z poza białej listy. Ma to niestety negatywne konsekwencje podatkowe.  

Rachunek bankowy 

Nowelizacja ustawy, która została wprowadzona określa jakie rachunki podatnika znajdują się na białej liście. Zgodnie z treścią ustawy, na białej liście zamieszczane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe lub inne rachunki w SKOK, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oznacza to, że prywatne rachunki bankowe (tzw. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe) nie są na niej widoczne. 

Koszty uzyskania przychodów – ograniczenia 

Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu, w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji powyżej 15 tysięcy złoty lub jej równowartość, została dokonana bez pośrednictwa rachunku bankowego lub została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień wykonania przelewu, na białej liście.  

Przepisy przewidują możliwość zwolnienia podatnika z negatywnych konsekwencji w postaci niezaliczenia takiej transakcji do kosztów uzyskania przychodów, jeśli zapłaty dokonał na rachunek inny niż wykazany na białej liście podatników VAT. Musi on wtedy złożyć zawiadomienie ZAW-NR do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu. 

rozliczenie PFR