Skip to content

Czy korzystanie z ulgi internetowej wiele lat temu uniemożliwia odliczenie jej w PIT 2021?

Przepisy regulujące zasady odliczania ulgi internetowej w PIT, budzą wiele wątpliwości wśród podatników. Wiadomym jest, że ulgę tą można odliczać wyłącznie w dwóch następujących po sobie latach podatkowych.

Przepisy ustawy o PIT regulujące zasady dokonywania odliczenia ulgi internetowej w rozliczeniach PIT, pozostają niezmienione od wielu lat.  Problematyczne jest w szczególności ustalenie prawa do ponownego odliczenia ulgi internetowej w przypadku, gdy została ona już odliczona w PIT w dalekiej przeszłości.

Jak liczyć dwa lata uprawnień do odliczenia ulgi na internet?

W myśl obowiązujących przepisów ustawy o PIT z ulgi internetowej skorzystać można wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach, pod warunkiem, że w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał jeszcze z tego odliczenia. Jest to duże ograniczenie dla podatników. Oznacza to bowiem, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie rozliczeniach PIT, za dwa kolejne lata. Jeżeli więc podatnik dotychczas nie korzystał jeszcze z odliczenia ulgi internetowej i w 2021 roku zrobi to po raz pierwszy – ulgę internetową będzie mógł rozliczyć wyłącznie w bieżącym (2021 roku), jak i w przyszłym – 2022 roku.

Czy zatem odliczenie ulgi internetowej w dalekiej przeszłości (np. przed 2010 rokiem) również uniemożliwia odliczenie ulgi w PIT 2021?  Niestety tak. Przepisy w tym zakresie nie dopuszczają wyjątków. Jeżeli kiedykolwiek odliczyliśmy ulgę internetową, i zrobiliśmy to dwa razy, ani w bieżącym roku ani w przyszłym 2022, nie będziemy mogli odliczyć już ulgi internetowej w swoim zeznaniu PIT.

Ulgi internetowej nie rozdzielisz

Ulgi internetowej nie można rozdzielać. Co to oznacza? Oznacza to, że z ulgi internetowej skorzystać można wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach. Jeżeli więc podatnik odliczył ulgę internetową tylko raz, kilka lat temu – nie ma już możliwości ponownego odliczenia ulgi. Nie ma zatem możliwości skorzystania z ulgi np. w bieżącym 2021 roku, a następnie dopiero w 2024 roku. 

Ulga internetowa