Skip to content

Dofinansowanie z PUP wyższe od stycznia 2021

O dofinansowanie bieżących kosztów prowadzenia działalności przez osoby samozatrudnione z Powiatowych Urzędów Pracy przedsiębiorcy mogą nadal wnioskować na okres od 1 do 3 miesięcy. W grudniu 2020 r. przedsiębiorcy wskazywali że mogli złożyć wniosek tylko na jeden miesiąc. Na podstawie zmienionych przepisów wsparcie w ramach art. 15zzc będzie realizowane do końca czerwca 2021 r., przy czym wnioski będą mogły być składane nie później niż do 10 czerwca 2021 r.

Wysokość dofinansowania

Od 1 stycznia 2021 r. kwoty dofinansowania kosztów prowadzenia działalności wzrosły w związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia, które aktualnie wynosi 2 800 zł. Wartość dofinansowania uzależniona jest od wielkości spadku obrotów:

1. spadek obrotów wynosi > 30% – przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w kwocie 50% minimalnego wynagrodzenia (1400 zł),

2. spadek obrotów wynosi > 50% – przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w kwocie 70% minimalnego wynagrodzenia (1960 zł),

3. spadek obrotów wynosi > 80% – przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w kwocie 90% minimalnego wynagrodzenia (2520 zł)

Jeśli przedsiębiorca utrzyma działalność przez co najmniej okres pobierania dofinansowania nie będzie musiał go zwracać. Gdyby jednak zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej w tym okresie przedsiębiorcy zobowiązani są do zwrotu dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej.

Dofinansowanie PUP