Skip to content

Formy opodatkowania działalności

Zbliża się koniec roku, więc to dobra okazja do przeanalizowania swojej firmy pod kątem podatku dochodowego. Osoba fizyczna prowadząca w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą ma do wyboru cztery możliwe formy opodatkowania podatkiem dochodowym: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową.

Wskazania właściwej formy dokonujemy na wniosku CEiDG-1; do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik uzyskał pierwszy przychód w roku (w przypadku zasad ogólnych, podatku liniowego oraz ryczałtu); do 20 stycznia w przypadku karty podatkowej.

Zasady ogólne

Wybierając tę formę opodatkowania przedsiębiorca opłaca podatek od wysokości dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu). Dla tej formy opodatkowania podatek wynosi odpowiednio 17% (dla dochodu nie przekraczającego kwoty 85 528 zł), lub 32% od kwoty nadwyżki powyżej 85 528 zł.

W ramach prowadzonej działalności podatnik może rozliczać koszty. Dodatkowo w rozliczeniu rocznym może skorzystać on z preferencji wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz wielu ulg i odliczeń.

Podatek liniowy

Forma rozliczenia podatkiem liniowym nie jest dla wszystkich. Nie mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy wykonują usługi na rzecz swojego obecnego lub byłego pracodawcy, które odpowiadają czynnościom wykonywanym dla danego pracodawcy w ramach stosunku pracy w tym samym roku podatkowym.

Decydując się na wybór tej formy opodatkowania podatek opłacany jest wg stałej stawki wynoszącej 19% od wartości dochodu. Podatnik w ramach prowadzonej działalności ma możliwość pomniejszenia przychodu o poniesione koszty oraz skorzystania z niektórych ulg i odliczeń w zeznaniu rocznym.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku ryczałtu podatek opłacany jest od wysokości przychodu. Przedsiębiorca decydując się na wybór tej formy opodatkowania nie ma możliwości pomniejszenia przychodu o poniesione koszty.

Jeśli chodzi o stawki ryczałtu to jest to uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności. Na przykład dla usług kosmetycznych świadczonych w salonie kosmetycznym stawka ryczałtu wynosi 8,5%, natomiast w przypadku sprzedaży kosmetyków stawka ta będzie wynosić 3%. Stawki podatku są tutaj jednak dużo niższe niż w przypadku zasad ogólnych lub podatku liniowego, dlatego warto też rozważyć i przekalkulować, czy ryczałt nie będzie tutaj najlepszą z możliwych form opodatkowania.

Karta podatkowa

Karta podatkowa według licznych opinii jest to najprostsza forma prowadzenia działalności. Podatnik decydujący się na wybór tej formy opodatkowania nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych. Do jego obowiązków należy złożenie PIT-16A do końca stycznia danego roku za rok poprzedni oraz wystawienie faktury/rachunku na żądanie klienta, a następnie ich przechowywanie.

Może planujesz inwestycje w swojej firmie? Czeka Cię duży wzrost sprzedaży?

Zachęcam do kontaktu z opiekunem i przeanalizowanie swojej formy opodatkowania.

forma opodatkowania