Skip to content

Kasy rejestrujące online w 2021 roku

Od 1 stycznia 2021 roku kolejni podatnicy będą musieli ewidencjonować sprzedaż za pomocą kas rejestrujących online. Są to podatnicy, dla których obowiązek ten miał wejść w życie już z dniem 1 lipca 2020 roku. Jednak ze względu na epidemię COVID-19, terminy te zostały zmienione na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

1 stycznia 2021 roku

Według wyżej wymienionego rozporządzenia, od 1 stycznia 2021 roku, kasy rejestrujące online będę musieli stosować podatnicy, którzy:

  • świadczą usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
  • świadczą usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • zajmują się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

1 lipca 2021 roku

Na mocy tego samego rozporządzenia, kolejne grupy podatników będą musiały stosować kasy rejestrujące online dopiero od 1 lipca 2021 roku. Są to podatnicy, którzy świadczą usługi:

  • fryzjerskie,
  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze,
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Zwracamy uwagę na dopilnowanie, wyżej wymienionych terminów, aby uniknąć niepotrzebnych kar czy mandatów ze strony Urzędu Skarbowego. Podatnicy, którzy są zobowiązani do wymiany kasy rejestrującej starego typu na kasę online, mogą ponownie uzyskać zwrot z tytułu zakupu kasy rejestrującej. Wysokość zwrotu to 90% wartości netto zakupu, jednak nie więcej niż 700 zł.

Kasa online