Skip to content

Najem nieruchomości a podatki – zmiany w 2021 rok

Od stycznia 2021 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy prawa dotyczące opodatkowania wynajmu nieruchomości. W myśl zmian osoby trudniące się wynajmem nieruchomości zarówno prywatnie, jak również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będą mogły rozliczyć swoje przychody na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

Opodatkowanie przychodów z najmu w formie ryczałtu również dla przedsiębiorców

Kluczową zmianą, jaka zostanie wprowadzona za sprawą nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku, jest umożliwienie przedsiębiorcom dokonujących wynajmu nieruchomości w ramach prowadzonej działalności, opodatkowanie uzyskanych przychodów w formie ryczałtu. Warto podkreślić, że dotychczas ryczałtowa forma opodatkowania wynajmu możliwa była wyłącznie w przypadku najmu prywatnego. Przedsiębiorcy mieli do wyboru wyłącznie opodatkowanie najmu na zasadach skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Od stycznia 2021 to się zmieni. Przedsiębiorcy podobnie jak osoby prywatne, dokonując wynajmu nieruchomości będą mogły skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania swoich przychodów z najmu, jakim jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Najem nieruchomości – limity ryczałtu w 2021 roku

Nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku nie wprowadza zmian w samych stawkach podatku od najmu. Oznacza to, że w 2021 roku podobnie jak w roku bieżącym rozliczając się ryczałtem podatnik zobowiązany będzie opłacić podatek od najmu w wysokości:

  • 8,5% – w przypadku, gdy jego przychody nie przekroczą kwoty 100 000 zł, lub
  • 12,5% – w przypadku, gdy przychody z najmu przekraczają kwotę 100 000 zł.

Zmiana przepisów to koniec sporów w sądach administracyjnych?

Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania najmu oceniana jest bardzo pozytywnie przez środowisko prawnicze, w szczególności z uwagi na liczne toczące się aktualnie spory dotyczące opodatkowania najmu prywatnego w sądach administracyjnych. Spory te dotyczyły problemów interpretacyjnych samego pojęcia najmu prywatnego. Sądy miały bowiem wątpliwości, czy działalność podatnika dokonującego prywatnego wynajmu kilku mieszkań, nie nosi czasami znamion działalności gospodarczej. Nie można zaprzeczyć bowiem, że jest to zarówno działalność ciągła, jak i zorganizowana. Dlatego też taka działalność polegająca na prywatnym wynajmie kilku mieszkań podważana była wielokrotnie przez sądy, w związku z możliwością zastosowania preferencyjnego opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. W 2021 roku problem ten zostanie wyeliminowany, bowiem dochody z najmu zarówno prywatnego, jak i dokonywanego w ramach działalności gospodarczej będzie mógł być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

podwójny limit 150.000