Skip to content

Odliczanie VAT od samochodów osobowych w firmie

Samochód osobowy, który służy przedsiębiorcy oraz pracownikom jest ważnym składnikiem wielu firm. W związku z powyższym, warto wiedzieć w jaki sposób rozlicza się samochód osobowy w przedsiębiorstwie.

Częściowe odliczenie VAT od samochodu osobowego – 50%

Przedsiębiorca, który korzysta ze swojego prywatnego samochodu także w przedsiębiorstwie, może odliczyć 50% VAT, który dotyczy poniesionych kosztów eksploatacyjnych.
Pozostała część podatku VAT (drugie 50%), która dotyczy eksploatacji pojazdu wchodzi w skład kosztów uzyskania przychodów.

Kiedy pełne odliczenie VAT? – 100%

Dla tych podatników, którzy dokonali zakupu samochodu osobowego tylko na potrzeby własnego przedsiębiorstwa i nieużywaną go w celach prywatnych, mają możliwość odliczyć VAT w pełni. VAT ten dotyczy nabycia samochodu, a także kosztów eksploatacyjnych.

Cały VAT od samochodów osobowych można odliczać jeżeli:

  • założysz i będziesz prowadził kilometrówkę, która konieczna jest dla celów VAT,
  • przygotujesz regulamin korzystania z pojazdu i przedstawisz go -pracownikom,
  • zgłosisz samochód osobowy do Urzędu Skarbowego na druku VAT-26. Termin zgłoszenia wynosi 7 dni od daty pierwszego wydatku.
Odliczenie VAT od samochodu osobowego