Skip to content

Oznaczenia dostawy towarów i świadczonych usług (GTU) w nowym JPK_VAT7

Zmiany w VAT od 1 października 2020 roku

Od 1 października 2020 roku zacznie obowiązywać nowy plik JPK_V7. Będzie on łączył część ewidencyjną starej formy JPK_VAT z częścią deklaracyjną VAT-7. Przedsiębiorcy zostaną obarczeni obowiązkiem oznaczania specjalnymi kodami (tzw. GTU) niektóre towary i usługi, transakcje oraz dowody sprzedaży i nabycia. Po raz pierwszy na nowych zasadach JPK przedsiębiorcy będą musieli przesłać do 25 listopada 2020 roku za miesiąc październik. Zmiany dotyczą podatników, którzy są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

Grupy towarów i usług (GTU)

Nie dla wszystkich sprzedawanych towarów i usług będzie trzeba wpisywać kod GTU. Oznaczenia będą stosowane głównie do towarów i usług wrażliwych, których sprzedaż jest szczególnie narażona na nadużycia i wyłudzenia podatkowe. Dla sprzedawanych towarów zostało wydzielone 10 grup towarowych. Obowiązek oznaczenia mamy tylko i wyłącznie, gdy na naszej fakturze sprzedaży będzie wymieniony towar z tych grup.
Poniżej tabela z oznaczeniami dla towarów:

Dla świadczonych usług zakres grup jest o wiele mniejszy, gdyż mamy tylko 3 grupy usług.
Poniżej grupy dla świadczonych usług:

Sankcje za nieprawidłowe oznaczenia

Odpowiedzialność za nieprawidłowe oznaczenia na fakturach ponosi ich wystawca. Niepoprawne stosowanie oznaczeń niesie za sobą również konsekwencje finansowe dla przedsiębiorców. W przypadku, gdy Urząd Skarbowy stwierdzi błędy uniemożliwiające przeprowadzenie weryfikacji poprawności transakcji, może nałożyć karę za każdy błąd w wysokości 500 zł.

Subiekt 123 a nowe przepisy podatkowe

Firma InsERT dostosowała swoje programy do nowych przepisów. Wprowadzili dwa sposoby w jaki można dodać kod GTU do wystawianych faktur sprzedaży. Taki kod w pierwszej możliwości można dodać bezpośrednio w oknie tworzenia faktury sprzedażowej. Drugi sposób występuje w przypadku korzystania z modułu „Produkty”, gdzie kod GTU możemy przypisać do konkretnego towaru lub usługi. Następnie przy wystawianiu faktury sprzedażowej, kod GTU przenosi się automatycznie na dokument sprzedaży. Takie rozwiązanie pozwala bardzo zaoszczędzić czas oraz uniknąć błędów.
Poniżej link z instrukcją oznaczania dokumentów sprzedaży na podstawie wyżej wymienionych możliwości:
OZNACZENIE NA DOKUMENCIE SPRZEDAŻY >>>LINK<<<
OZNACZENIE W MODULE PRODUKTY >>>LINK<<<

JPK_VAT