Skip to content

Planowane zmiany w umowach o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. każdy płatnik składek i każda osoba fizyczna zlecająca dzieło mają obowiązek poinformować o tym ZUS w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

ZUS będzie na bieżąco gromadził dane o wszystkich nieoskładkowanych umowach o dzieło. Tym samym nie będzie musiał wszczynać kontroli u pracodawcy, aby uzyskać dane płatników, którzy stosują tę formę współpracy.

Informacja do ZUS będzie przekazywana na druku o symbolu RUD. Z tego obowiązku są wyłączone tylko umowy „własne”, czyli zawarte z własnym pracownikiem lub wykonywane na rzecz własnego pracodawcy. Te umowy jednaki tak były od wielu lat oskładkowane.

Zmiany w umowach o dzieło