Skip to content

Rozliczenie PIT do 30 kwietnia 2021r.

Już niebawem 30 kwietnia, czyli ostateczny termin rozliczeń niektórych zeznań podatkowych za 2020 rok. Warto zwrócić na to uwagę, aby nie spóźnić się ze złożeniem deklaracji. 

Jakie deklaracje między innymi należy złożyć do 30 kwietnia 2021 roku? 

Wszystko zależy od tytułu, z którego uzyskiwaliśmy dochody w 2020 roku. Czy były to dochody z umów o pracę, umów cywilno-prawnych, pozarolniczej działalności gospodarczej, inwestycji na giełdzie czy zbycia nieruchomości. Do 30 kwietnia składamy: 

  • PIT-36 – m.in. dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczanej wg skali podatkowej, dochody winnic, które produkują do 100 hl rocznie 
  • PIT-36L – m.in. dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczanej na podatku liniowym   
  • PIT-37 – m.in. dochody z umów o pracę, umów cywilno-prawnych, emerytur i rent (jeśli mamy dodatkowe źródło dochodu), innych źródeł 
  • PIT-38 – m.in. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną, zbycia innych instrumentów pochodnych, kryptowalut 
  • PIT-39 – m.in. przychody ze zbycia nieruchomości 
  • PIT-40A – dochody z emerytur i rent 

Jeśli jeszcze nie złożyłeś/- swojego PIT-u za 2020 rok, możemy Ci w tym pomóc! 

Skontaktuj się z nami! 

Rozliczenia roczne