Skip to content

Ryczałt czy KPiR – jaką formę wybrać w 2021 roku.

Formę opodatkowania można zmienić. To znaczy można przejść z ryczałtu na książkę przychodów i rozchodów albo z podatku liniowego na progi podatkowe albo z progów podatkowych na ryczałt. Może to być bardzo korzystne finansowo. Aby jednak to zrobić trzeba pamiętać o obowiązujących terminach. Kiedy i w jaki sposób można dokonać zmiany formy opodatkowania w 2021 roku?

Zmiana formy opodatkowania w 2021 roku – obowiązujące terminy

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, każdy podatnik może zmienić formę opodatkowania swojej firmy pod warunkiem dotrzymania terminów. Termin uzależniony jest jednak do samej formy opodatkowania. I tak:

– w przypadku zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy bądź ryczałt przedsiębiorca może dokonać zmiany formy opodatkowania w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Przykład. Przedsiębiorca pierwszy dochód w 2021 roku uzyskał w styczniu 2021 roku. Oznacza to, że czas na wybór nowej formy opodatkowania ma do dnia 20 lutego 2021 roku.

– w przypadku zmiany formy opodatkowania na kartę podatkową. Wniosek o zmianę formy opodatkowania na kartę podatkową w ich przypadku należy złożyć najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Uwaga! Termin 20 stycznia jest wiążący również dla podatników, którzy w poprzednim, 2020 roku byli opodatkowani w formie karty podatkowej, a który chcą dokonać zmiany, rezygnacji z tej formy opodatkowania.

W jaki sposób zmienić formę opodatkowania w 2021 roku?

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT (art. 9a) podatnik może złożyć wniosek za pomocą wniosku CEIDG-1. Druk aktualizujący CEIDG-1 może zostać złożony w formie online.

Zapraszam do kontaktu z księgowym swojej firmy aby dokonać analizy finansowej swoich firm i wybrać najkorzystniejszą formę na 2021 rok.

Zmiana formy opodatkowania