Skip to content

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – nowe przepisy

Już od 1 stycznia 2021 r. więcej osób będzie mogło skorzystać z rozliczenia się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według projektu nowych przepisów. Obecnie projekt zmian ustawy został przekazany do Senatu. Jakie zmiany nas czekają?

Zmiana limitu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Obecnie limit przychodów, aby móc rozliczać się na ryczałcie nie może przekroczyć 250 tys. euro przeliczone według kursu z dnia 1 października roku poprzedniego. Już od stycznia 2021 roku limit ten ma zostać zwiększony aż do 2 mln euro. Jest to dobra informacja dla przedsiębiorców, którzy zbliżali się przychodami do tego limitu.

Rozszerzenie definicji wolnego zawodu

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym zostanie rozszerzona definicja wolnego zawodu, co oznacza, że więcej osób będzie mogło skorzystać z rozliczenia w formie ryczałtu. Definicja zostanie poszerzona o:

  • psychologów,
  • fizjoterapeutów
  • adwokatów, notariuszy, radców prawnych
  • architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych,
  • biegłych rewidentów, księgowych,
  • agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych,
  • doradców podatkowych,
  • doradców restrukturyzacyjnych,
  • maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych,
  • rzeczników patentowych.

Z definicji wolnego zawodu wynika, że jest to osobiste wykonywanie działalności, bez zatrudnienia na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu. Tak samo ma być po zmianach.

Nowa stawka ryczałtu 15%

Według stawki 15% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług, które dotychczas w większości były opodatkowane stawką 17% oraz większość usług wymienionych w obecnym załączniku nr 2 do ustawy, np. prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwo podatkowe, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

Kasy online - 1 lipca 2021