Skip to content

SAMOCHÓD OSOBOWY – PODWÓJNY LIMIT 150.000 ZŁ

Została wydana interpretacja indywidualna z dnia 14 stycznia 2021 roku, nr 0111-KDWB.4010.49.2020.2.AW, w sprawie limitu 150.000 zł dla opłat leasingowych oraz późniejszego wykupu samochodu osobowego i jego amortyzacja.

Stanowisko podatnika

Podatnik planował zawrzeć umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego, który miał być wykorzystywany w przedsiębiorstwie w sposób mieszany, co oznacza, że podatnik mógł odliczać tylko 50% VAT-u z faktur dotyczących tego samochodu. W umowie leasingu wskazano:

  • opłatę wstępną i raty leasingowe z podziałem na kwotę netto oraz VAT,
  • odrębną opłatę końcową związaną z wykupem samochodu ze wskazaniem wartości netto oraz VAT.

Podatnik zadał następujące pytanie: Czy limit w wysokości 150.000 zł może być uwzględniony osobno dla leasingu (opłaty wstępnej i rat leasingowych) oraz osobno dla transakcji wykupu samochodu na własność? Podatnik stoi na stanowisku, że ma podwójny limit 150.000 zł. Jeden podczas trwania leasingu a drugi do amortyzacji przedmiotu leasingu po jego wykupie.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy potwierdził stanowisko podatnika, co oznacza, że podatnikowi będą przysługiwały dwa limity do kwoty 150.000 zł związane z tym samochodem osobowym. Jeden limit podczas trwania umowy, kosztem uzyskania przychodu będzie opłata wstępna wraz z ratami leasingu do wysokości 150.000 zł oraz drugi limit po wykupie samochodu z leasingu związany z amortyzacją tego samochodu.

podwójny limit 150.000