Skip to content

Składka zdrowotna (Nowy Ład) – po konsultacjach

Resort Finansów zaprezentował najbardziej prawdopodobne wysokości składki zdrowotnej, które obowiązywałaby od 2022 roku. Zakładane na samym początku tego projektu 9% składki zdrowotnej od dochodu zostałaby tylko w przypadku podatników rozliczających się w ramach skali podatkowej. Dla podatnik rozliczających się na podatku liniowym składka zdrowotna wyniosłaby 4,9% dochodu. Natomiast dla podatników rozliczających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych składka zdrowotna miałaby być uzależniona od wysokości przychodu tj. do 60 tys. zł, do 300 tys. zł, powyżej 300 tys. zł. Do tej pory składka zdrowotna w większości pomniejszała podatek do zapłaty. Od nowego roku nie przewiduje się takiej możliwości…

Skala podatkowa

Jak wspomniano wcześniej w przypadku podatników rozliczających się w ramach skali podatkowej, składka zdrowotna od nowego roku wyniesie 9% dochodu oraz nie będzie odliczana od podatku podlegającego wpłacie do fiskusa. Spowoduje to wzrost obciążeń podatkowo-zusowskich dla przedsiębiorców.

Zmianę możliwości odliczenia składki zdrowotnej odczują również osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, gdyż w tym przypadku również składka nie będzie podlegać odliczeniu od podatku.

W przypadku skali podatkowej od nowego roku zostanie zwiększona kwota wolna od podatku do wysokości 30 tys. zł oraz drugi próg podatkowy będzie wynosił 120 tys. zł (obecnie 85.528 zł).

Podatek liniowy

Podatnicy rozliczający swoje dochody w ramach podatku liniowego zapłacą od nowego roku 4,9% składki zdrowotnej liczonej od dochodu i również bez możliwości odliczenia jej od podatku. Jest ona mniejsza niż zapowiadana wcześniej 9-cio procentowa składka, lecz nadal jest to bardzo dużo. Dla przedsiębiorców rozliczających podatek liniowy i przekraczający próg 1 mln dochodu jest to kolejne zobowiązanie. Płacą bowiem oni już podatek od dochodu 19%, daninę solidarnościową 4% dochodu powyżej 1 mln i teraz zapłacą jeszcze składkę zdrowotną 4,9% dochodu. Łącznie daje to tak duży ciężar zobowiązań, że podatek liniowy traci swoją atrakcyjność.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Składka zdrowotna w przypadku podatników rozliczających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będzie uzależniona od wysokości przychodu. Obowiązywać będą trzy progi przychodu (takie jak na powyższym obrazku). Obecnie przeciętne wynagrodzenie wynosi 5.658,51 zł.

Na podstawie tych informacja, przedsiębiorca osiągający przychody do 60 tys. zł zapłaci od przyszłego roku składkę zdrowotną w wysokości 305,56 zł. Jeśli przedsiębiorca przekroczy przychód 60 tys. zł ale nie więcej niż 300 tys. zł będzie zobowiązany zapłacić składkę zdrowotną w wysokości 509,27 zł. Pozostali podatnicy zapłacą składkę zdrowotną równą 916,68 zł.

Termin płatności ZUS

W związku z koniecznością obliczenia w pierwszej kolejności dochodu, aby następnie zapłacić od niego składkę zdrowotną, resort rozmyśla przesunięcie terminu płatności ZUS na 20 dzień miesiąca kolejnego.

Polski-Lad