Skip to content

System e-TOLL

Jak informuje Ministerstwo Finansów w czerwcu bieżącego roku uruchomiony zostanie System Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej o nazwie e-TOLL. Będzie on działał na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod bezpośrednim nadzorem Szefa KAS. Co ważne system e-TOLL zastąpi dotychczasowy system viaTOLL.

Wszystkich użytkowników obowiązuje okres przejściowy, w którym będą równolegle działać oba systemy. Data wygaszenia sytemu viaTOLL, zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o drogach publicznych to 1 lipca 2021r. Jednak zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw funkcjonowanie systemu viaTOLL może zostać wydłużone do 30.09.2021r. Czas trwania okresu przejściowego będzie zależny od daty wejścia w życie znowelizowanych przepisów.

Najważniejsze daty startowe w systemie e-TOLL

 • II połowa maja 2021r. – rozpoczęcie rejestracji użytkowników i pojazdów w systemie
  e-TOLL;
 • koniec maja 2021r. – uruchomienie Miejsc Obsługi Klienta w nowej sieci dystrybucji
  i Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta e-TOLL;
 • I połowa czerwca 2021r. – rozpoczęcie poboru opłat w systemie e-TOLL.

Najważniejsze zmiany dla kierowców

 • odejście od technologii radiowej (DSRC) na rzecz technologii pozycjonowania satelitarnego i bezprzewodowej transmisji danych (GNSS);
 • brak konieczności podpisywania umowy, wymagana jedynie rejestracja w Internetowym Koncie Klienta (IKK), która jest możliwa całkowicie online, bez konieczności udawania się do Miejsc Obsługi Klienta;
 • przekazywanie danych geolokalizacyjnych do sytemu możliwe będzie z wykorzystaniem urządzenia OBU, Zewnętrznego Systemu Lokalizacyjnego (ZSL), aplikacji mobilnej
  e-TOLL PL.

Użytkownik systemu viaTOLL powinien:

 • dokonać zwrotu OBU, aby uzyskać zwrot kaucji za urządzenie, (należy przesłać na adres info@viatoll.pl lub kontakt@etoll.gov.pl zdjęcie OBU obrazujące jego numer identyfikacyjny, aby uzyskać zwrot kaucji za urządzenie)
 • zarejestrować się w e-TOLL i wyrejestrować się z viaTOLL, (można to zrobić bezpośrednio w Miejscu Obsługi Klienta viaTOLL, wypełniając stosowny formularz lub wysłać podpisany formularz na adres info@viatoll.pl lub na adres: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań).
 • rozliczyć środki znajdujące się na jego koncie, przy czym rozliczenie środków jest możliwe w ciągu 12 miesięcy od wygaszenia systemu viaTOLL, tj. do 30 września 2022 r. Po tym terminie środki znajdujące się na koncie użytkownika w viaTOLL zostaną przekazane do Krajowego Funduszu Drogowego.
System e-TOLL