Skip to content

Tarcza 9.0 – dotacja 5000,00

Na postawie rozporządzenia z 16 kwietnia 2021 r. nazywanego tarczą antykryzysową przedsiębiorcy o określonych PKD od 26 kwietnia 2021 r. będą mogli wnioskować o dotację w kwocie 5000 zł do Powiatowych Urzędów Pracy. Świadczenie niektórzy z przedsiębiorców będą mogli otrzymać pięciokrotnie.

Aby otrzymać dotacje trzeba będzie spełnić określone kryteria, mieć dominujące PKD oraz wykazać spadek przychodów do wskazanych miesięcy porównawczych w rozporządzeniu. 

PKD ważna zmiana

Dotację otrzymają przedsiębiorcy o przeważającym PKD wskazanym w rozporządzeniu. Będzie ono weryfikowane na dzień 31.03.2021 r.

Spadek dochodu i miesiące porównawcze

Ponadto warunkiem otrzymania dotacji będzie spadek przychodu o 40 % od przychodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, albo w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

Dla kogo dotacja?

Prawo do dotacji z tarczy 9.0 otrzymały branże:

  • jednokrotnie – 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z
  • dwukrotnie – 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
  • trzykrotnie – 47.71.Z, 47.72.Z
  • czterokrotnie – 91.02.Z
  • pięciokrotnie – 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Chcesz abyśmy dla Ciebie przygotowali wniosek?

Skontaktuj się z nami!

Tarcz 9.0 - dotacja PUP