Skip to content

Tarcza Finansowa PFR 2.0

Już od stycznia 2021 roku ruszy zapowiadana Tarcza Finansowa PFR 2.0. Z pomocy będę mogli skorzystać przedsiębiorcy po spełnieniu odpowiednich warunków. Właściciele firm, który skorzystali z pomocy w postaci pierwszych subwencji PFR, będą mogli skorzystać również z PFR 2.0.

Rodzaje działalności objętych subwencją PFR 2.0

Tarcza Finansowa PFR 2.0 kierowana jest tylko do określonej grupy przedsiębiorców, których działalność mieści się w katalogu 38 kodów PKD.

PKD wchodzące do Tarczy Finansowej PFR 2.0:

 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna
 • 90.01 Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z – Działalność muzeów
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Do kogo kierowana jest Tarcza Finansowa PFR 2.0?

Tarcza Finansowa PFR 2.0 kierowana jest zarówno do mikrofirm, małych, średnich oraz dużych. Z pomocy tej niestety nie skorzystają samozatrudnieni.

Warunki starania się o Tarczę Finansową PFR 2.0

Do najważniejszych warunków starania z o pomoc finansową z Tarczy Finansowej PFR 2.0 należą:

 • spadek przychodów w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019r. o co najmniej 30%
 • kwota łącznych subwencji pierwszej subwencji PFR oraz drugiej nie może przekroczyć 72 tys. zł w przeliczeniu na jednego pracownika

Subwencja PFR może zostać w 100% umorzona pod warunkiem:

 • utrzymania działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy
 • utrzymania średniego zatrudnienia w 2021r. w porównaniu do 2020r.

Więcej na: https://pfrsa.pl/aktualnosci/w-styczniu-ruszy-tarcza-finansowa-pfr-20-35-mld-zl-na-pomoc-dla-firm-poszkodowanych-podczas-drugiej-fali-covid-19.html

Źródło: www.pfr.pl

PFR 2.0