Skip to content

Tarcza PFR 2.0 rozszerzona

Rząd podjął decyzję o rozszerzeniu Tarczy Finansowej PFR 2.0 o dziewięć nowych branż. Środki w ramach tej pomocy mogę otrzymać nawet przedsiębiorcy, których wymienione PKD w regulaminie pomocy nie jest przeważające.

Dodatkowe dziewięć branż do PFR 2.0

Rząd zdecydował, że wśród dodatkowych dziewięciu branż, które będą mogły skorzystać z pomocy, znajdą się:

  • 46.42.Z – sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
  • 47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 59.11.Z- produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • 59.12.Z-  postprodukcja związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
  • 59.13.Z- dystrybucja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  • 59.20.Z – nagrania dźwiękowe i muzyczne;
  • 85.59.A – nauka języków obcych;
  • 93.12.Z działalność klubów sportowych;
  • 96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.

Z wyżej wspomnianej pomocy mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które uzyskały spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie od kwietnia do grudnia 2020 roku lub od października do grudnia 2020, porównując do analogicznych okresów z roku 2019.

PFR 2.0