Skip to content

Ulga termomodernizacyjna – katalog wydatków uprawniających do ulgi

Przed nami kolejny rok i kolejne rozliczenie z fiskusem. Spójrzmy co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

1. Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia:

– materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

– węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

– kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

– kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

– zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

– kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

–  przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

– materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

– materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

– materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

– pompa ciepła wraz z osprzętem;

– kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

– ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

– stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

– materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

2. Odliczeniem objęte są wydatki na następujące usługi:

– wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

– wykonanie analizy termograficznej budynku;

– wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

– wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

– docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

– wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

– wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

– montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

– montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

– montaż pompy ciepła;

– montaż kolektora słonecznego;

– montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

– montaż instalacji fotowoltaicznej;

– uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

– regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

– demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

ulga termomodernizacyjna