Biuro Rachunkowe "MARKOLOR"

Powstało w 2006 roku. Zapewnia naszym klientom rzetelne i profesjonalne prowadzenie usług w zakresie: zakładania działalności gospodarczej, księgowości, spraw kadrowych i obsługi PFRON.

Obsługujemy podmioty gospodarcze począwszy od działalności osób fizycznych, a skończywszy na spółkach.

Zapraszamy do współpracy
Mariusz Grab
Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew

Uprawnienia

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA FINANSÓW Nr 15 z dnia 29 lipca 1998r. poz. 60

KOMUNIKAT NR 20/DR/98 MINISTERSTWA FINANSÓW z dnia 10 lipca 1998 r. w sprawie wpisania do rejestru osób, które uzyskały Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Zawiadamia się, że na podstawie § 3 decyzji nr 4/DR/97 Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie powoływania oraz zasad i trybu działania Komisji Egzaminacyjnej sprawdzającej kwalifikacje wymagane od osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 17, poz. 69), do rejestru osób, które uzyskały Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wpisane zostały następujące osoby:
# Numer Świadectwa Imię i nazwisko
1 32790 / 2002 Mariusz Grab