Skip to content

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)

Od 1 lipca 2021 roku zmieniły się przepisy w sprawie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej na terytorium UE. Zostały zniesione dotychczas obowiązujące limity obowiązujące dla danych krajów i zastąpione jednym limitem 10.000 euro (42.000 zł) sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób prywatnych do krajów UE.

Co należy zrobić po przekroczeniu limitu?

W momencie kiedy podatnik przekroczy wyżej wspomniany limit przychodów z tytułu wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość ma dwie opcje do wybrania.

Pierwsza z nich to możliwość zarejestrowania się do VAT w innych krajach UE. Wiąże się to z koniecznością wynajęcia kolejnego biura rachunkowe, które specjalizuje się w rozliczaniu podatku VAT w krajach UE. Zwiększa się również ilość generowanych dokumentów i czynności do wykonania przy wyborze tej formy rozliczeń VAT.

Druga możliwość to rozliczanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych do innych krajów UE w ramach procedury OSS. Jest to system, w którym podatnik musiałby się zarejestrować i przez niego dokonywać złożenia deklaracji rozliczających WSTO. Deklaracja ta będzie rozliczania w okresach kwartalnych i składana do końca miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym. W tym roku pierwszą taką deklarację będzie trzeba złożyć do 31 października. Będzie wykazywana w niej wartość sprzedaży netto oraz podatek VAT w walucie euro z wyszczególnieniem kraju odbiorcy. Ta opcja rozliczania transakcji WSTO wydaje się być prostsza i tańsza z punku widzenie ekonomicznego.

Zgłoszenie do procedury OSS wymaga złożenia zgłoszenia VIU-R do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Jest to urząd dedykowany do rozliczania tego typu transakcji.

Dobrowolne zgłoszenie do OSS

Podatnicy, którzy w danym roku podatkowym nie przekroczyli wspomnianego limitu 10.000 euro (tj. 42 000 zł) mają prawo również dobrowolnie zgłosić się do procedury OSS. Wybór dobrowolnej rejestracji dokonywany jest na deklaracji VAT-29 w terminie do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik zdecydował się na rozliczanie transakcji WSTO w ten sposób. Dla niektórych podatników może być to korzysta opcja, biorąc pod uwagę fakt, że w większości krajów UE podstawowa stawka podatku VAT jest niższa niż w Polsce.

Wystawianie faktur po rejestracji

Przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali się w krajach UE do rozliczenia podatku VAT lub wybrali alternatywną opcję rozliczeń w procedurze OSS, mają obowiązek wystawiania faktur VAT z odpowiednią stawką podatku obowiązującą w kraju odbiorcy.

wsto

Masz pytania do artykułu?
Skontaktuj się z autorem tekstu: